• CISCO CCNA R&S
  • CISCO IT Essentials
  • CISCO CCNA Security
  • Linux & Windows Server, Java,C & C++

2017

Connect to the future.

  Studio tek School Of Informatics!

Zgjidhni rrugën tuaj

E PARA SHKOLLË, QË OFRON ÇERTIFIKIME NDËRKOMBËTARE NË ÇDO FUSHË TË INFORMATIKËS

Filloni karrierën tuaj tek School Of Informatics, nga rrjetat tek programimi!

Hapen klasat e reja

it

IT Essentials

CISCO

02 Dhjetor, ora 14.00 (02/12/2017)

ccna

CCNA R&S

CISCO

02 Dhjetor, ora 14.00 (02/12/2017)

ccna_security

CCNA Security

CISCO

01 Dhjetor, ora 14.00 (01/12/2017)

Linux

Linux Server

LPI

23 Dhjetor, ora 14.00 (23/12/2017)

Java

Java

ORACLE

23 Dhjetor, ora 14.00 (23/12/2017)

c++

C++

Cpp Institute

23 Dhjetor, ora 14.00 (23/12/2017)

Pse School of Informatics?

Çfarë ofrojmë më shumë së të tjerët?

school

PERSONEL I ÇERTIFIKUAR

School of Informatics ofron profesorë dhe staf me eksperiencë të lartë europiane mbi 20 vjet në fushën e informatikës.

build

LABORATOR PËR TË GJITHA TRAJNIMET

Raporti midis teorisë dhe praktikës është 60 me 40. Academia garanton 40% të leksioneve, për çdo nivel, në laborator.

verified_user

SERIOZITET, PROFESIONALIZËM DHE PËRPIKMËRI

Përfshirja dhe rritja e studentit nga ana profesionale dhe didaktike është objektivi ynë.

supervisor_account
Studentë të regjistruar
trending_up
Studentë të çertifikuar
group_add
Studentët e sotëm