• CISCO CCNA R& S
  • CISCO IT Essentials
  • CISCO CCNA Security
  • CISCO CCNP
  • Linux & Windows Server, Java,C & C++, Python

2018

Connect to the future.

  Studio tek School Of Informatics!

Zgjidhni rrugën tuaj

E PARA SHKOLLË, QË OFRON ÇERTIFIKIME NDËRKOMBËTARE NË ÇDO FUSHË TË INFORMATIKËS

Filloni karrierën tuaj tek School Of Informatics, nga rrjetat tek programimi!

Hapen klasat e reja

14 Prill, ora 15.00 (14/04/2018)

ccna

CCNA R& S

CISCO

15 Prill, ora 15.00 (15/04/2018)

15 Prill, ora 15.00 (15/04/2018)

16 Prill, ora 15.00 (16/04/2018)

Java

Java

ORACLE

16 Prill, ora 15.00 (16/04/2018)

c++

C & C++

Cpp Institute

16 Prill, ora 15.00 (16/04/2018)

WindowServer

Windows Server

Microsoft

16 Prill, ora 15.00 (16/04/2018)

ccnp

Cisco CCNP

CISCO

15 Prill, ora 15.00 (15/04/2018)

python

Python

Python Institute

16 Prill, ora 15.00 (16/04/2018)

Pse School of Informatics?

Çfarë ofrojmë më shumë së të tjerët?

school

PERSONEL I ÇERTIFIKUAR

School of Informatics ofron profesorë dhe staf me eksperiencë të lartë europiane mbi 20 vjet në fushën e informatikës.

build

LABORATOR PËR TË GJITHA TRAJNIMET

Raporti midis teorisë dhe praktikës është 60 me 40. Academia garanton 40% të leksioneve, për çdo nivel, në laborator.

verified_user

SERIOZITET, PROFESIONALIZËM DHE PËRPIKMËRI

Përfshirja dhe rritja e studentit nga ana profesionale dhe didaktike është objektivi ynë.

supervisor_account
Studentë të regjistruar
trending_up
Studentë të çertifikuar
group_add
Studentët e sotëm