Cisco Network Academy

  

Cisco
IT Essentials

Trajnimi ofron njohuritë e nevojshme për të kuptuar parimet e funksionimit të një kompjuteri. Studentët do të jenë në gjëndje të kuptojnë pjesën Hard dhe Soft në një Personal Computer, të instalojnë dhe konfigurojnë një sistem operativ Windows, Linux, Ubuntu. Do të njihen me protokollet që përdorin rrjetet, Konfigurimet e IP-ve etj. Ky nivel i përgatit studentët për një punë si ICT, Teknik, Asemblues, Help-Desk. Përgatitje për provimet e mëposhtme dhe certifikimet ndërkombëtare:
• EUCIP Administrator (Hardware) dhe II (OS);
• EUCIP IT Administrator DataBase
• CompTIA A +
Është gjithashtu një çertifikim i mirë për të qëne i përgatitur për nivelin pasardhës Cisco CCNA.
 • Leksioni 1
  Ndërtimi dhe shërbimi i një kompjuteri personal;
 • Leksioni 2
  Instalimi dhe konfigurimi i sistemeve operative;
 • Leksioni 3
  Njohja e paisjeve të rrjetit TCP/IP;
 • Leksioni 4
  Konfigurimi i kartës IPV4-IPV6 ;
 • Leksioni 5
  Asemblimi i një PC laptop;
 • Leksioni 6
  Llogaritja e adresave IP;
 • Leksioni 7
  Masat dhe sigurimi hardware & software;
 • Leksioni 8
  Praktikë me Paket-Tracer ;
 • Leksioni 9
  Troublshooting;
 • Leksioni 10
  Krijimi i një rrjeti të vogël;

  

Cisco CCNA Router&Switch

Niveli Cisco CCNA - Cisco Certified Network Associate - përgatit një specialist rrjeti në gjendje të instalojë, konfigurojë, administrojë dhe të zgjidhë problemet në rrjetet e kablluara të dimensionit të mesëm, të shpërndara në rrjete lokale (Local Area Network) si dhe në rrjete gjeografike (Wide Area Network), duke i implementuar fizikisht dhe menaxhuar në Remote. Trajnimi i Cisco CCNA është një nivel i Cisco Academy që ju përgatit për çertifikatën ndërkombëtare Cisco CCNA 200-125

Aftësitë teknike për punë

Trajnimi për certifikimin në CCNA -Cisco Certifeid Network Associate- është një nga patentat më popullore dhe më të kërkuara në tregun e punës si dhe është një nga kushtet për të gjitha Shoqeritë që duan apo janë partnere Cisco (niveli Premier, Silver dhe Gold)

Niveli CCNA është i rekomanduar për:

 • Konkurrueshmëri në punë
 • Kualifikim profesional
 • Specializim profesional

Struktura e trajnimit CCNA

Niveli CCNA nga Cisco Academy është i përbërë prej katër modulesh - CCNA1 / CCNA2 / CCNA3 / CCNA4, me nga 160 orë, të zhvilluara me një kohëzgjatje mbi 6 mujore. Didaktika është e ndërtuar nga teoria dhe praktika, që bazohen në përdorimin e integruar të instrumentave që janë të parashikuara nga Cisco, nga aparatet dhe simulatorët Cisco (Packet Tracer), nga testi i vetëvlerësimit, platforma multimediale Cisco Netacad dhe laboratori remote.

  

Cisco CCNA
Security

Cisco Certified Network Security Associate ju jep njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të siguruar rrjetat.

Ata që kanë certifikatën e CCNA Security, janë në gjendje të demonstrojnë shkathtësitë, të zhvillojnë infrastrukturën duke aplikuar siguri dixhitale në të dhëna, dhe të njoftohen me kërcënimet dhe dobësitë e rrjetave.

CCNA Security dhe CCNP Security janë ndër specializimet më të kërkuara sot në boten e sigurisë dixhitale, çertifikime këto që njihen zyrtarisht dhe nga Agjencia Kombëtare e SigurisëNSA.

Trajnimi ka 11 module:

 • 1 – Modern Network Security Threats
 • 2 – Securing Network DevicesModule
 • 3 – Authentication, Authorization and Accounting,Module
 • 4 – Implementing Firewall TechnologiesModule
 • 5 – Implementing Intrusion PreventionModule
 • 6 – Securing the Local Area NetworkModule
 • 7 – Cryptographic SystemsModule
 • 8 – Implementing VPNModule
 • 9 – Implementing the Cisco Adaptive Security Appliance(ASA)
 • 10 – Advanced Cisco Adaptive Security ApplianceModule
 • 11 – Managing a Secure Network