Çfarë rruge do të zgjidhni?

Zgjidhni trajnimet tona

Grup i paketave ad-hoc për të formuar profesionin tuaj.

Programmer

Mëso gjithçka duhet të dini në lidhje me algoritmet, kodet dhe gjuhët

 • 70 Orë në Linux Essentials
 • 40 Orë në C
 • 70 Orë në C++
 • 40 Orë në Java Junior
 • 60 Orë në Java Senior
 • 70 Orë në Linux Professional

Network Engineering

Merrni njohuri dhe teknika të sakta në fushën e rrjetit dhe telekomunikacionit (infrastrukturë, kabllove, protokollet, mjetet administrative, sigurinë, etj)

 • 70 Orë në IT Essentials
 • 160 Orë në CCNA Router & Switching
 • 70 Orë në CCNA Security
 • 30 Orë në Cybersecurity
 • 20 Orë në Internet Of Things